UBND xã QuỳnH Khê đón bằng công nhận NTM
Ngày 23/05/2020

UBND xã QuỳnH Khê đón bằng công nhận NTM

Media/60_QuynhKhe/Images/qk-ntm.jpg

 

Tin liên quan