1. Hội đồng nhân dân
  • Bùi Văn Giản

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0982669794

  • Vũ Kim Hải

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

   SĐT: 0705569763

  1. Ủy ban nhân dân
   • Vũ Văn Khuôn

    Chức vụ: Phó CT UBND xã

    SĐT: 0972817165

   1. Công an xã
    • Trần Ngọc Thanh

     Chức vụ: Trưởng công an xã

     SĐT: 0364922586

    • Trần Xuân Bách

     Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

     SĐT: 0834974078

    1. BCH quân sự xã
     • Nguyễn Văn Sòng

      Chức vụ: Chỉ Huy phó BQS xã

      SĐT: 0904973900

     • Nguyễn Mạnh Khuynh

      Chức vụ: Chỉ Huy Trưởng BQS xã

      SĐT: 0906012819

    2. Trạm y tế xã
     • Nguyễn Thị Hồng

      Chức vụ: Trưởng Trạm y tế

      SĐT: 0966290814

    3. Phòng Địa chính - xây dựng
     • Đoàn Văn Tình

      Chức vụ: Địa chính TNMT

      SĐT: 0979659909

    4. Phòng Văn hóa – xã hội
     • Hoàng Xuân Kiêm

      Chức vụ: VH - XH

      SĐT: 0975286769

     • Nguyễn Văn Nghìn

      Chức vụ: LĐ - TB - XH

      SĐT: 0987417294

    5. Phòng Tư pháp – hộ tịch
     • Nguyễn Thị Tranh

      Chức vụ: Công chức Tư pháp - HT

      SĐT: 0976973408

    6. Phòng Tài chính – kế toán
     • Nguyễn Thị Ly

      Chức vụ: Công chức kế toán

      SĐT: 0973783607

    7. Phòng Văn phòng – thống kê
     • Bùi Công Vũ

      Chức vụ: VP Thống kê

      SĐT: 0936863262

   2. Thôn Ngẫu Khê
    • Lê Văn Vách

     Chức vụ: Trưởng Thôn ngẫu Khê

     SĐT: 0326710379

    1. Thôn Chung Linh
     • Bùi Công Trọng

      Chức vụ: Trưởng Thôn Chung Linh

      SĐT: 0989680929

    2. Thôn Kỹ Trang
     • Nguyễn Văn Cao

      Chức vụ: Trưởng Thôn Kỹ Trang

      SĐT: 0766362850

    3. Thôn Đà Thôn
     • Nguyễn Tiến My

      Chức vụ: Trưởng Thôn Đà Thôn

      SĐT: 0385189801