Quỳnh Khê tham gia hội thảo trực tuyến
Ngày 18/08/2022

Quỳnh Khê tham gia hội thảo trực tuyến

các đồng chí tham gia tập huấn

Media/60_QuynhKhe/FolderFunc/202208/Images/anh-moi-20220818095428-e.jpg

Người thực hiện: Đài truyền thanh xã

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 243
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác