Kế hoạch ứng dụng CNTT xã Quỳnh Khê trong chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2019-2020
Ngày 23/05/2020

Kế hoạch ứng dụng CNTT xã Quỳnh Khê trong chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2019-2020

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 314
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác